image01 image02 image03 image04 image05
COMITETUL STIINTIFIC
Platonov Vladimir, academician, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, Ucraina
E-mail:vladimir@platonov.org.ua

Bulatova Marina, academician, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, Ucraina
E-mail:dr.bulatova@gmail.com

Furdui Teodor, academician, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Academia de Științe a Moldovei
E-mail:teodorfurdui98@gmail.com

Zakirianov Kairat, academician, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Asociația Internațională a Universităților de Cultură Fizică și Sport, Kazahstan
E-mail:president@iasuni.com

Moraru Victor, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Academia de Științe a Moldovei
E-mail:prof.moraru@gmail.com

Lubîşeva Ludmila, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Cultură Fizică, Sport, Tineret și Turism din Federaţia Rusă
E-mail:fizkult@teoriya.ru

Seiranov Serghei, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Academia de Stat de Cultură Fizică din Moscova, Federaţia Rusă
E-mail:rector-mgafk@mail.ru

Koleda Victor, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Cultură Fizică din Bielorusia
E-mail:nir@sportedu.by

Cojocaru Viorel, doctor în educaţie fizică, profesor universitar, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, România
E-mail:soccerviorel@yahoo.com

Mihăilă Ion, doctor în educaţie fizică și sport, profesor universitar, Universitatea din Pitești, România
E-mail:paulmihaila@yahoo.com

Potop Vladimir, doctor habilitat în educaţie fizică și sport, profesor universitar, Universitatea Ecologică, București, România
E-mail:vladimir_potop@yahoo.com

Ion-Ene Mircea, doctor în ştiinţele motricităţii, profesor universitar, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, România
E-mail:ieemircea@yahoo.com

Moisescu Petronel Cristian, doctor în științele motricității umane, profesor universitar, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, România
E-mail:pmoisescu@ugal.ro

Dobrescu Tatiana, doctor în educaţie fizică și sport, profesor universitar, Universitatea ”Vasile Alecsandri”, Bacău, România
E-mail:tatianadobrescu2002@yahoo.com

Popescu Veronica, doctor în ştiinţe ale educaţiei, conferenţiar universitar, Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași, România
E-mail:verapop@yahoo.com

Tohănean Dragoș Ioan, doctor în știința sportului și educației fizice, Universitatea ”Transilvania”, Brașov, România
E-mail:dragos.tohanean@unitbv.ro

Pascal Oleg, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova
E-mail:oleg.pascal@usmf.md

Ciorbă Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Republica Moldova
E-mail:ciorbaconst@yahoo.com

Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Academia de Științe a Moldovei
E-mail:cusnirvm@gmail.com

>Dorgan Viorel, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
E-mail:dorganv@gmail.com

Povestca Lazari, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
E-mail:pelefe8691@mail.ru

Budevici-Puiu Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
E-mail:catedramcf@gmail.com

Goraşcenco Alexandr, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
E-mail:iurich.au@mail.ru

Brega Viorica, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Republica Moldova
E-mail:catedralimbi@gmail.com