image01 image02 image03 image04 image05
PEER REVIEW PROCESS
Lucrarile stiintifice, prezentate Consiliului editorial al revistei "Stiinta culturii fizice", publicate de Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport, sunt puse mai intii examinarii Comitetului stiintific de specialitate pentru a decide daca un anumit articol se potriveste domeniului tematic al revistei; daca corespunde, atunci lucrarile sunt trimise la recenzenti spre aprobare, respectiv, la expertii din domeniu cu care revista are incheiate acorduri in acest sens.
Pentru ca o lucrare sa fie publicata, aceasta trebuie sa aiba o aprobare bine motivata a recenzorilor, care este apoi luata in consideratie si avizata in continuare de Consiliul editorial de specialitate si aprobata de Editorul-sef.
In cazul in care prima revizuire este "negativa", respingerea bine motivata este supusa spre examinare Comitetului stiintific de specialitate, care poate aproba fie respingerea sau trimite lucrarea pentru o noua revizuire unui alt recenzent independent.
Majoritatea lucrarilor necesita unele modificari inainte de a fi publicate. Daca lucrarea data este de acest tip, atunci este prezentata autorului sa o verifice si sa o depuna, la cererea editorului, luind in consideratie recomandarile recenzentului.
Versiunea modificata, prezentata, este din nou transmisa recenzentului, pentru a fi luata in consideratie o posibilitate de publicare a lucrarii modificate.
Decizia finala asupra publicatiei versiunii modificate a lucrarii ori asupra prezentarii acesteia pentru o alta recenzie este prerogativa biroului consiliului editorial.
In cazul in care lucrarea este respinsa, autorul (autorii) vor primi o explicatie bine definita din partea Comitetului stiintific de specialitate conform deciziei finale emise de Editorul-sef.
Lucrarea aprobata pentru publicare este apoi transmisa pentru a fi corectata si redactata.
Apoi, autorul (autorii) verifica modificarile de revizuire si accepta lucrul efectuat sau corecteaza inexactitatile. Cu toate acestea, modificari esentiale din partea autorului dupa editarea si corectare nu sunt permise.