image01 image02 image03 image04 image05
DESPRE NOI
Scopul revistei Stiinta Culturii Fizice este publicarea rezultatelor stiintifice obtinute de catre cadrele didactice ale universitatii din tara si de catre alti colaboratori ai revistei, largirea relatiilor editoriale cu alte institutii din tara si din strainatate, precum si informarea colectivitatii universitare despre noutatile stiintifice din diferite domenii de cercetare. Revista va aparea in doua publicatii anual: la sfirsitul lunii iunie si sfirsitul lunii decembrie. Versiunea electronica este gazduita la adresa www.scf.usefs.md.

Prin publicarea acestei reviste Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport isi propune realizarea urmatoarelor obiective:
o reflectarea rezultatelor activitatii stiintifice a specialistilor din Republica Moldova si de peste hotare;
o acordarea unui suport informational cercetatorilor stiintifici prin publicarea rezultatelor studiilor teoretice si experimentale;
o promovarea experientei de implementare a tehnologiilor si metodelor de cercetare inovationale in activitatea stiintifica;
o consolidarea comunitatii academice, in scopul formarii unei structuri de cercetare stiintifica si propagarea realizarilor stiintifice universitare;
o analiza celor mai actuale probleme ale invatamintului superior de cultura fizica, elaborarea recenziilor pentru manuale, suporturi didactice si alte publicatii de specialitate;
o implementarea rezultatelor cercetarilor interdisciplinare si aplicative in procesul didactic din cadrul institutiilor de invatamint superior de profil.

Subiectele acoperite de Revista Stiinta Culturii Fizice includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele domenii:
* Strategii si politici de dezvoltare a culturii fizice si sportului in Republica Moldova
* Perfectionarea sistemului de pregatire a specialistilor in domeniul culturii fizice
* Teoria si metodologia educatiei fizice la diferite contingente de virsta
* Teoria si metodologia antrenamentului sportiv
* Kinetoterapie si recreatie
* Probleme socioeconomice si psihopedagogice ale culturii fizice si sportului
* Provocari, performante si tendinte in domeniul culturii fizice si sportului
* Managementul schimbarii, inovarii si al calitatii culturii fizice si sportului
* Etc.

Beneficiari
Revista este adresata cadrelor didactice universitare, cercetatorilor, practicienilor, factorilor de decizie, reprezentantilor federatiilor sportive si celor interesati de domeniul "Educatie fizica, sport, kinetoterapie si recreatie".

Continut
Revista Stiinta Culturii Fizice va publica lucrari de cercetare teoretice, conceptuale si empirice originale, de inalta calitate, ale cadrelor universitare, cercetatorilor si practicienilor din domeniu.